Medlemsmodellen

Boken som tar ett helhetsgrepp om medlemsutveckling i idéburna organisationer.

Läs mer | Beställ boken

 

" ”Ett verktyg att ta till sig!”
Ann Engqvist, Chefstidningen
" ”Rekrytera nya medlemmar, aktivera dem och också behålla dem är idag en mycket angelägen verksamhet för både stora organisationer och mindre föreningar. Därför kommer den här boken i rättan tid. En mängd råd och tips för medlemsarbetet ges. Boken är pedagogiskt välgjord, tydlig och lättillgänglig.”
Lektör Gunnar Lamin recenserar Medlemsmodellen,
BTJ-häfte 12103007
" ”Vi beställde boken till alla våra förtroendevalda i våra kretsstyrelser. Boken är riktigt bra och intresseväckande. Lagom nivå och omfattning, bra mix av teori, praktiska exempel och bilder från verkligheten.”
Magnus Gissler,
Kyrkans Akademikerförbund
  • The Membership Model