Författarna

Niklas Hill är samhällsvetare med en masterexamen i globala studier och en magisterexamen i historia. Han är VD för förlaget Trinambai som är specialiserat på ideella sektorn. Niklas driver även bloggen Förening för alla. Dessutom är han författare till bland annat Lilla monterboken och Förening i förändring samt redaktör för Demokratimodellen – gör din förening livskraftig och inkluderande.

Angeli Sjöström är personalvetare med inriktning organisationssociologi. Hon är samhällsentreprenör och driver Medlemsutveckling.se. Angeli jobbar med förändringsledning, styrelseutveckling och generationsväxling i idéburna organisationer. Angeli har även producerat ett antal inspirationsfilmer om medlemsutveckling.

  • The Membership Model