Innehållet

Boken som tar ett helhetsgrepp om medlemsutveckling i ideella organisationer

Medlemsmodellen - rekrytera, aktivera och behålla medlemmar

Medlemsmodellen ® innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Boken är skriven för tjänstemän, förtroendevalda och aktiva som vill skapa en medlemsstrategi eller förbättra det operativa arbetet med medlemsvärvning och medlemsutveckling.

Beställ boken här

Teman ur boken

  • identifiera er unika roll
  • locka fler medlemmar
  • kom förbi rekryteringsmotstånd
  • hantera missnöje och behåll medlemmar
  • få passiva medlemmar att bli aktiva
  • skapa en inkluderande organisation och öka mångfalden
  • utvärdera ert medlemsarbete

Medlemsmodellen ® är skriven av Niklas Hill och Angeli Sjöström. Boken finns i nuläget på svenska, engelska och norska. Den svenska versionen är även tillgänglig som talbok och i punktskrift.

Beställ boken här

  • The Membership Model