Forfatterne

Niklas Hill er samfunnsviter med en mastergrad i globale studier. Han er samhällsentreprenör og driver Trinambai, som jobber med global rettferdighet, demokrati og bærekraftig utvikling. Niklas er en hyppig brukt kursleder, og arbeider med organisasjonsutvikling, samfunnsanalyse og kommunikasjon.

Angeli Sjöström er personalviter med spesialisering i organisasjonssosiologi. Hun kaller seg også samhällsentreprenör og driver Medlemsutveckling.se. Angeli jobber med endringsledelse, styreutvikling og generasjonsskifter i ideelle virksomheter. Hun er også en anerkjent ordstyrer og inspirator.


  • Trinambai - ett kunskapsföretag