Innholdet

Endelig: Boka om en helthetlig medlemsstrategi for frivillige organisasjoner!

Medlemsmodellen - rekrytera, aktivera och behålla medlemmar

Denne boka viser deg åtte steg for å forbedre organisasjonens evne til å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer.

Boka retter seg mot aktive, tillitsvalgte og ansatte som vil lage en medlemsstrategi eller forbedre det praktiske medlemsarbeidet.

Du lærer mer om blant annet å

  • identifisere organisasjonens unike rolle
  • skape en mer mangfoldig organisasjon
  • rekruttere flere medlemmer
  • bygge en inkluderende kultur
  • snu misnøye til utvikling og beholde medlemmer
  • få flere medlemmer til å bli aktive
  • overvinne vervingsvegring
  • evaluere medlemsarbeidet og medlemsverving

Forfatterne Niklas Hill og Angeli Sjöström har lang erfaring fra en rekke ulike organisasjoner, og jobber til daglig med organisasjonsutvikling, endringsledelse og sosialt entreprenørskap.


  • Trinambai - ett kunskapsföretag